Klasser:

Gutter 13 år – 9er fotball

Gutter 14 år – 11er fotball

Gutter 16 år – 11er fotball

Gutter 19 år – 11er fotball

Jenter 13 år – 9er fotball

Jenter 15 år – 11er fotball

Jenter 17 år – 11er fotball